Telefon awaryjny – czynny całą dobę: 504-176-859

Nazwa zadania :

 

Przetarg nieograniczony dotyczący zadania pod nazwą „Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowo-grawitacyjnej dla miejscowości : Sieradza, Pasieka Otfinowska oraz obszaru Nieciecza-Czyżów, według koncepcji długość sieć grawitacyjnej i tłocznej wynosi około 35,0 km, wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę”

 

Załączniki:

images/do_pobrania/ogłoszenie.pdf

images/do_pobrania/siwz.pdf

images/do_pobrania/koncepcja.pdf

images/do_pobrania/odp1.pdf

images/do_pobrania/ogloszenie2.pdf